Vue, Angular, React

React og Vue udbygger deres dominans

Artikel 21-12-19 ~3 minutters læsning · 634 ord

Der findes React og Vue. Og så findes der resten af verdens frontend biblioteker.

Sådan må konklusionen lyde af årets store kortlægning af javascript: State of JavaScript 2019.

Allerede sidste år begyndte de to biblioteker at lægge afstand til alle konkurrenterne - herunder den tidligere ukronede konge, Angular. Siden er tendensen bare fortsat, så React og Vue nu bruges af henholdsvis 3 12 gange og knap dobbelt så mange udviklere som Angular (se fig. 1-3).

React Fig. 1: Situationen for React ifølge State of JavaScript 2019.

Ud af de 21.717 svarpersoner i undersøgelsen tilkendegiver 14.383 således, at de bruger React og vil bruge det igen (se fig. 1). Det tilsvarende tal for Vue er 8122, mens kun 4396 holder fast i Angular (se fig. 2).

Angular Fig. 2: Situationen for Angular ifølge State of JavaScript 2019.

Det tidligere så dominerende Google-bibliotek har endda oplevet en nedgang i antallet af dedikerede brugere de seneste to år, mens det modsatte mildest talt er tilfældet for de to nye biblioteker i front.

React har fået ca. 14 flere dedikerede brugere siden 2017, mens der for Vue`s vedkommende er tale om en fordobling i den pågældende periode (se fig. 3).

Vue Fig. 3: Situationen for Vue ifølge State of JavaScript 2019.

Selv om Vue går stærkt frem, også stærkere end React, er der dog ingen tvivl om, at React fortsat sidder endog særdeles solidt på tronen. Det taler nærmest for sig selv, at det Facebook-støttede bibliotek for fjerde år i træk klart overgår nummer to og tre - tilsammen.

Har sat sig helt på frontenderne

Et er dog den øjeblikkelige brugerskare. Noget andet, hvor mange nye brugere, der har indstillet kikkerten på et givet frontend bibliotek.

Foruden de dedikerede brugere kaster undersøgelsen - se fig. 4 - også lys over antallet af svarpersoner, der godt kunne tænke sig at lære et givet bibliotek.

Her er det Vue`s tur til at overgå de to andre tilsammen. Selv om Vue det seneste år har fået over 2000 nye dedikerede brugere, så er det stadig 13 af alle, som tilkendegiver, at de gerne vil lære at bruge biblioteket.

Hvis de næsten 7000 Vue-wannabes i undersøgelsen - og alle de andre rundt om i verden - lader handling følge på ord, vil React på et tidspunkt ikke længere være en ubestridt nummer 1 blandt verdens frontend biblioteker.

Framework Gruppe 2016 2017 2018 2019
Antal svar 9307 23.704 20.154 21.717
React Tilfredse brugere *) 48,7% 57,7% 64,8% 71,7%
React Vil gerne lære det **) 35,3% 26,8% 19,1% 12,0%
REACT I ALT 84,0% 84,5% 83,9% 83,7%
Vue Tilfredse brugere 8,7% 19,6% 28,8% 40,5%
Vue Vil gerne lære det 32,2% 51,4% 46,6% 34,2%
VUE I ALT 40,9% 71,0% 75,4% 74,7%
Angular Tilfredse brugere 13,6% 18,8% 23,9% 21,9%
Angular Vil gerne lære det 39,7% 25,6% 10,4% 9,7%
ANGULAR I ALT 53,3% 44,4% 34,3% 31,6%

Fig. 4: Udtræk fra State of JavaScript 2019.

*) Used it before, and would use it again.

**)Heard of it, and would like to learn it.

Overhaler på NPM downloads

Vue har længe været verdens mest populære frontend bibliotek, når man gør det op på basis af GitHub-stjerner.

Til gengæld har denne position ikke hidtil bonet ud i form af tilsvarende mange downloads fra NPM. Men det sker måske nu.

I hvert fald har Vue den seneste måneds tid ligget højere end end Angular med hensyn til NPM downloads tre gange. Senest i den helt aktuelle ugemåling, hvor Vue er blevet hentet ned 1.359.267 gange mod Angulars 1.291.620 gange. Dermed er Vue på halvandet gået fra at ligge på godt det halve af Angular’s downloads til nu at være på niveau (se fig. 5).

Vue Fig. 5: Ugentlige domnloads af Angular og Vue siden marts 2018 ifølge NPM Trends.

Også opgjort på NPM downloads ligger React dog i sin egen liga med 5-6 millioner om ugen.