windows, linux, macos, node, npm

Udbredelsen af node letter på speederen

Artikel 11-01-18 ~2 minutters læsning · 352 ord

Node vinder indpas hos stadig flere it-udviklere rundt i Verden, men erobringstogtet har sat farten ned. Derom vidner den nyudsendte Node-by-Numbers rapport for 2017 fra NodeSource.

Mens der i 2016 blev downloadet 85 mio. node-pakker 1 flere end i det foregående år, faldt stigningen i 2017 til knap 81 mio. på årsplan. Opgjort i procenter er stigningstakten halveret.

Node (også kaldet Node.js og NodeJS) bliver også hentet ned på flere computere end nogensinde tidligere, når downloadsene måles i bytes. Set fra den vinkel har 2017 haft en større stigningstakt set i forhold til året før - men kun i antal, ikke i procenter.

År 2015 1 2016 1 2017 1
Downloads 91.932.773 177.188.140 257.997.686
Stigning 85.255.367 (93 %) 80.809.546 (49 %)
Terabytes 893,262 1.309,746 1.819,762
Stigning 416,484 (47 %) 510,016 (39 %)
Kilde Årsrapport Årsrapport Årsrapport

Linux fylder mere og mere

Rapporten viser også, at Linux fortsat udbygger sin dominans inden for Node-verdenen. I 2015 havnede 57 pct. af Node-pakkerne på en Linux-maskine. Den andel er nu steget til over 34. Hele væksten er sket på bekostning af Windows, som er faldt fra en andel på over 13 til nu ca. 15. MacOS ser ud til at fastholde en nogenlunde uændret andel på tredjepladsen.

År 2015 2016 2017
Linux 57 % 23 >34
Windows 36 % 14 15
MacOS 7 %
Årsrapport Årsrapport Årsrapport

Rusland spurter

Over halvdelen af alle node-downloads ender traditionelt i USA, som dermed er helt dominerende på området. Derefter følger Europa med Kina på tredjepladsen.

Rapporten holder specielt øje med de såkaldte BRIK-lande og andre lande, som i de senere år har trukket en stadig større del af verdenskonomien. På den front skete der det, at downloadsene i Rusland blev mere end tre-doblet i 2017. Dermed tog det store land et stort hop forbi både Indien og Brasilien på listen over verdens største node-lande.

År 2015 2016 2017
Kina 7.214.965 10.297.364 11.971.018
Rusland 757.253 1.299.697 4.473.551
Indien 1.693.750 2.637.543 3.828.299
Brasilien 647.316 1.367.484 1.602.735
Vietnam 476.830 1.197.968
Indonesien 878.193
Årsrapport Årsrapport Årsrapport

  1. Downloads af det, der hedder binary installers and source, header and binary travels fra node.js.org.